obsługa baristyczna

Kawa i papierosy to jest dopiero połączenie. W sumie... można powiedzieć że jesteśmy pokoleniem kawy i papierosów jak Abbot i Costello byli pokoleniem kawy i placków" - "Kawa i papierosy" reż. Jim Jarmush